Hjälp med bokslut i Uppsala

Att ta in hjälp för att utföra bokslutet kan vara en bra idé då man istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det är viktigt att du som företagare skapar dig en överblick om vad du behöver hjälp med. Gäller det hjälp med löpande bokföring som utgör underlaget för bokslutet så kan det vara smart att anlita hjälp på en årsbasis.

Få hjälp med bokslut i Uppsala

Revisor eller redovisningsekonom

När du tar in hjälp med bokslut i Uppsala så är det viktigt att förstå skillnaden mellan en revisor och en redovisningsekonom. Den sistnämnde är betydligt billigare och har ofta kompetens för att hjälpa dig med det mesta. Redovisningsekonomen är dock inte behörig att godkänna och granska företagets bokslut eller upprätta en revisionsberättelse.

En revisor behöver du ta hjälp av om du har ett företag som inte definieras som ett småbolag. Revisorsplikten för småbolag slopades nämligen för lite mer än fem år sedan. Om du tar hjälp av en revisor som måste denne alltid vara oberoende, och ibland räcker det med att anlita en revisor under endast några timmar för att få bokslutet godkänt.

Undersöka referenser och välja rätt

När du kommit till insikt med vad du behöver hjälp med så är det dags att leta efter en redovisningsbyrå och leta reda på referenser. Du bör lägga lite extra tid på detta då du kan få hjälp med mer än bara redovisning och revision. En duktig revisor eller redovisningsekonom kan nämligen granska din verksamhet och komma med effektiviseringsförslag som kan minska kostnaderna.

Betala för det man inte vill göra

Ibland kan det vara en bra idé att ta hjälp med stora delar av sin ekonomi. Många har inte kunskapen om löpande bokföring vilket leder till förvirring och arbetsavbrott. En redovisningsekonom är som sagt relativt billig och du kan välja att inleda ett långsiktigt samarbete med denne för att komma ner i pris. Många redovisningsbyråer har också både revisorer och redovisningsekonomer vilket gör att du inte behöver känna tvivel över hur du ska få ihop boksluten.